Skip to content

Príslušenstvo

EU-294 v1

Drôtový dvojpolohový izbový regulátor (zap/vyp)

EU-292 v2

Bezdrôtový dvojpolohový izbový regulátor

EU-292 v3

Drôtový dvojpolohový izbový regulátor

STZ-120 T

Pohon zmiešavacieho ventilu s 3-bodovým signálom vo verzii 230 V AC (50 Hz).

EU-L-5s

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

EU-11 Eco Circulation

Regulátor pre cirkulačné čerpadlo TÚV

EU-21

Regulátor EU-21 s LED displejom je určený na ovládanie obehového čerpadla ústredného kúrenia.

EU-i-1

plynulá regulácia zmiešavacieho ventila a jeho čerpadla s možnosťami: stála teplota, ekvitermická regulácia, korekcia teploty ventila podľa izbovej teploty, týždenný program vykurovania

EU-i-1 CWU

Súvislá regulácia zmiešavacieho ventila a jeho čerpadla s možnosťami

WiFi RS

INTERNETOVÝ MODUL WiFi

EU-28

Regulátor teploty EU-28 je určený na ovládanie zásypového kotla ÚK. Ovláda obehové čerpadlo ÚK, čerpadlo TÚV a ventilátor.

EU-37n RS

Funkcie regulácie: ovládanie ventilátora a podávača slimákového alebo piestového ovládanie obehového čerpadla ÚK a TÚV

EU-970 zPID

Automatické rozkúrenie na základe teploty spalín alebo snímača plameňa kontroly procesu spaľovania zPID

EU-480

Regulácia pre kotol s podávačom* k dispozícii v dvoch verziách krytu* EU-480n – verzia je k dispozícii len pre výrobcov kotlov