EU-294 v1

Drôtový dvojpolohový izbový regulátor (zap/vyp)