Kotol úspor automat

Kotol s podávačom na ekohrášok

Kotly ÚSPOR-AUTOMAT sú vysokoefektívne a ekologické výhrevné zariadenia, v ktorých prebieha proces spaľovania bez dymu a emisie škodlivých spalín sú niekoľkonásobne nižšie ako je prípustná norma.
Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 6mm. Sú určené na vykurovanie obytných budov, obchodov, obchodných stredísk, pracovní, hospodárskych budov, roľníckych hospodárstiev, garáží, atď. ako aj na ohrievanie teplej úžitkovej vody.


  • veľmi lacný zdroj tepla
  • ekologické spaľovanie
  • automatická práca
  • jednoduchá a rýchla obsluha
  • napĺňanie,vyberanie kotla aj týždeň bez vyhasnutia
  • plynulá regulácia sily
  • vysoká efektivita
  • ekologické kotly na spaľovanie uhlia

Výmenník tepla ÚSPOR-AUTOMAT má konštrukciu zváranú z atestovaných oceľových plechov. Časti kotla, ktoré sú obzvlášť vystavené pôsobeniu vysokej teploty sú vyrobené z liatiny so špeciálnym vhodným zložením.
Kotly sú vyrábané v závislosti od potrieb zákazníka so zásobníkom paliva z ľavej alebo z pravej strany výmenníka.
Obsluha kotla sa vzťahuje na periodické napĺňanie zásobníka uhlím a vyberanie popola aj týždeň bez vyhasnutia v kotle.

Kotly ÚSPOR-AUTOMAT môžu byť vybavené dodatočným roštovým ohniskom, ktoré môže byť použité napr. v havarijných situáciách zapríčinených nedostatkom elektrického prúdu počas dlhšieho času alebo pri poruche slimákového podávača.

Kotol ÚSPOR-AUTOMATje určený na použitie vo vodných inštaláciách centrálneho ohrievania v otvorenom systéme zabezpečeného v súlade s STN EN 12828:2003 S.

Technické parametre

Typ kotla KOTOL ÚSPOR - AUTOMAT
18 25 30 45 75
Tepelný výkon (kW) 18 25 35 45 75
Účinnosť (%) 89,13 - 91,31
Palivo Kamenné uhlie typu 31,2 druh orech 5-25 mm, PELETY
Maximálna teplota vody (°C) 95
Maximálny prevádzkový tlak (Pa) 0,2
Rozmery (V x Š x H) 900x1200x1000 1200x1200x1000 1200x1200x1000 1300x1200x1100 1500x1200x1200
Objem zásobníka uhlia (l) 200 200 200 250 350
Maximálna spotreba paliva (l) 4 4 5,6 8 12
Objem vody kotla (l) 55 65 75 90 110
Hmotnosť kotla (kg) 370 400 450 550 650
Priemer prívodu (mm) 150 150 150 150 150
Cena (EUR) 1590 1830 2000 3333 5583
Cena výrobkov je stanovená EX WORKS (bez dopravy a montáže) a bez DPH!
Kotly sa vyrábajú v prevedeniach až do 300 kW. Pre zistenie ceny nás kontaktuje.
Kotol úspor automat v reze
Podávač uhlia pre úspor automat

Podávač

Charakteristická črta kotlov ÚSPOR-AUTOMAT je rotortový rošt, v ktorom sa spaľuje presne toľko uhlia, koľko je potrebné na dosiahnutie teploty nastavenej užívateľom na riadiacej jednotke. Uhlie je z tesne uzatvoreného zásobníka privádzané do ohniska pomocou slimákového podávača. Vzduch potrebný na spaľovanie je tlačený cez prefukovací ventilátor do sústavy nasávačov v ohnisku. Spaľovanie splodín nastáva v oblasti liatinového usmerňovača spalín.
Kotol úspor automat

Základné technicko-prevádzkové parametre

Rozmerové údaje
Automat 18 kW Automat 25 kW Automat 35 kW Automat 45 kW Automat 75 kW Automat 105 kW Automat 150 kW
Výška kotla (A) 890 1030 1130 1200 1310 1325 1580
Hĺbka kotla (B) 820 890 920 1100 1100 1200 1620
Výška komínového hrdla (C) 725 870 970 1040 1120 1170 1380
Priemer komína (D) 150 150 150 150 200 200 200
Výška výstupného hrdla (E) 920 1060 1160 1230 1330 1400 1600
Výška vstupného hrdla (F) 230 230 230 260 260 260 260
Šírka kotla so zásobníkom (G) 1200 1200 1200 1300 1600 1670 1800
Výška kotla so zásobníkom (H) 950 1250 1250 1250 1320 1350 1600
Priemer vstupného hrdla (I) G 6/4"
Priemer výstuplného hrdla (I) G 6/4"
Priemer napúšťacieho ventilu (J) 1/2"
Šírka kotla (K) 460 460 460 580 580 640 750
Údaje sú orientačné! Keďže kotol je stále modernizovaný dané parametre sa môžu meniť.

Kontakty

KOTLY LOKCA, s.r.o.,
Lokca 509, 029 51 Lokca
Infolinka: 0905 551 194

Záruka

Na výmenník, rotortový rošt, slimák, motoreduktor, ventilátor a riadiaca jednotka sa vzťahuje záruka 24 mesiacov

Servis

Na všetky naše kotle poskytujeme záručný a pozáručný servis.
Zoznam servisov a predajných miest