CS-431n 

 

Riadiaci regulátor pre zmiešavacie ventily CS-431n

Funkcie realizované pomocou regulátoru

 • plynulé riadenie trojcestného a štvorcestného ventilu
 • riadenie práce čerpadla
 • možnosť riadenia dvoch ventilou pomocí doplnkových modulov CS-61
 • zaistenie teploty spiatočky
 • riadenie podľa počasia
 • riadenie týždenné
 • spolupráca s izbových regulátorom s komunikáciou RS alebo s tradičnou

Vybavenie regulátoru

 • zobrazovací displej LCD
 • čidlo teploty ventilu
 • čidlo teploty spiatočky
 • čidlo počasia
 • plášť zhotovený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči pôsobeniu vysokých i nízkych teplôt

Zásada činnosti

Termoregulátor typu CS-431N je určený k obsluhe zmiešavacieho ventilu (troj alebo štvorcestného) s možnosťou pripojenia prídavného čerpadla ventilu. dodatočne môže tento regulátor spolupracovať s dvoma modulmi CS-61, čo umožní ovládať celkovo tri zmiešavacie ventily. Regulátor je vybavený funkciou ovládanie podľa počasie, týždenné reguláciou a môže spolupracovať aj s izbovým regulátorom. teplote vody vracajúci sa do kotla.

Príklad inštalácie (zjednodušená schéma)

CS-431n 

CS-28 

 

Riadiaci regulátor pre kotol so zásipom CS-28

Funkcie realizované pomocou regulátoru

 • riadenie ventilátora, čerpadla ÚK a TÚV
 • možnosť pripojenia izbového regulátora
 • pomalší práce ventilátora pri približovaní teploty ÚK k zadanej teplote - pri verzii s softvérom SIGMA (opcia)

Vybavenie regulátoru

 • zobrazovací displej LCD
 • čidlo teploty ÚT
 • čidlo teploty TUV
 • vybavené teplotnou bezpečnostnou ochranou (Termika)
 • plášť určený pre montáž na kotle, z vysoko kvalitných materiálov odolných voči pôsobeniu vysokých i nízkych teplôt

CS-28 zPID

 • software zPID
 • nemožnosť pripojenia izbového regulátora
 • čidlo teploty spalin

Zásada činnosti

Regulátor teploty ST-28 je určený pre kotly ÚK so zásypom. Riadi čerpadlo obehu vody, čerpadlo teplej úžitkovej vody TUV a prácu ventilátora. pre výber sú k dispozícii štyri režimy práce čerpadiel: vykurovanie domu, priorita bojler, čerpadlá súčasne, letný režim. Plášť regulátora je prispôsobený pre montáž na kotli.

Príklad inštalácie (zjednodušená schéma)

CS-28 Schéma 

CS-37rs 

 

Riadiaci regulátor pre kotol s podávačom  CS-37rs

Funkcie realizované pomocou regulátoru

 • riadenie ventilátora a závitovkového alebo piestového podávača
 • riadenie čerpadla ÚK a TÚV
 • možnosť pripojenia izbového regulátora s tradičnou komunikáciou s komunikáciou RS
 • možnosť pripojenia modulu CS-65 GSM
 • možnosť pripojenia modulu SK-500 ETHERNET
 • riadenie týždenný (opcia)

Vybavenie regulátoru

 • zobrazovací displej LCD
 • snímač teploty ÚK, TÚV, podávača (bezpečnostná ochrana)
 • vybavené teplotnou bezpečnostnou ochranou (Termika)
 • panelový kryt pod kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči pôsobeniu vysokých i nízkych teplôt
 • možnosť montáže na kotol v prevedení OM-01

Zásada činnosti

Regulátor teploty ST-81 je určený pre kotly ÚK so zásypom. Riadi čerpadlo obehu vody, čerpadlo teplej úžitkovej vody TUV a prácu ventilátora. Pre výber sú k dispozícii štyri režimy práce čerpadiel: vykurovanie domu, priorita bojler, čerpadlá súčasne, letný režim. Plášť regulátora je prispôsobený pre montáž na kotli.

Príklad inštalácie (zjednodušená schéma)

CS-37rs schéma 

CS-81 zPID 

 

Riadiaci regulátor pre kotol so zásipom CS-81 zPID

Funkcie realizované pomocou regulátoru

 • riadenie ventilátora
 • Riadenie čerpadla ÚK
 • Riadenie čerpadla TÚV
 • Softvér zPID

Vybavenie regulátoru

 • zobrazovací displej LCD
 • Snímač teploty ÚK
 • Snímač teploty TÚV
 • Snímač teploty spalín
 • Vybavené teplotnou bezpečnostnou ochranou (Termika)
 • Plášť určený pre montáž na kotle, z vysoko kvalitných materiálov odolných voči pôsobeniu vysokých i nízkych teplôt

Zásada činnosti

Regulátor teploty ST-81 je určený pre kotly ÚK so zásypom. Riadi čerpadlo obehu vody, čerpadlo teplej úžitkovej vody TUV a prácu ventilátora. pre výber sú k dispozícii štyri režimy práce čerpadiel: vykurovanie domu, priorita bojler, čerpadlá súčasne, letný režim. Plášť regulátora je prispôsobený pre montáž na kotli.

Príklad inštalácie (zjednodušená schéma)

CS-81 zPID schéma 

CS-42 

 

Riadiaci regulátor pre kotol s podávačom  CS-42

Funkcie realizované pomocou regulátoru

 • riadenie ventilátora a závitovkového alebo piestového podávača
 • riadenie čerpadla ÚK, TÚV, podlahového a cirkulačného
 • možnosť pripojenia izbového regulátora

Vybavenie regulátoru

 • veľký grafický zobrazovací displej uľahčujúci obsluhu regulátora
 • snímač teploty ÚK, TÚV, podlahové, podávača (bezpečnostná ochrana)
 • vybavené teplotnou bezpečnostnou ochranou (Termika)
 • panelový kryt pod kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči pôsobeniu vysokých i nízkych teplôt
 • možnosť montáže na kotol v prevedení OM-01

Príklad inštalácie (zjednodušená schéma)

CS-42 schéma