Automatické riadenie procesu horenia 

Riadiaca jednotka kotla firmy GECO® umožňuje programovanie procesu spaľovania v závislosti od prevádzkových a poveternostných podmienok a je tiež prispôsobená na pripojenie izbovej riadiacej jednotky a prípravu teplej úžitkovej vody vo výmenníku bojlera.

Späť na úvod