Certifikáty

Certifkikát kotol Peletovy

 

Certifikát o
SKÚŠKE NÁVRHU

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., akreditovaný orgán certifikujúci výrobky, registračné číslo 009/P-018 vydal dňa 30. mája 2017 certifikát, ktorým potvrdzuje zhodu vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami uvedenými podľa normy EN 303-5:2012.Zaradil sa do 5. emisnej triedy a bol tak pridaný k produktom ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM s možnosťou získania štátnej dotácie pre našich zákazníkov. Certifikát je platný pre typ výrobku:

Teplovodný kotol s podávačom na pelety "ÚSPOR AUTOMAT 25".

Certifkikát o skúške návrhu

 

Certifikát o
SKÚŠKE NÁVRHU

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci výrobky, registračné číslo 009/P-018 vydal dňa 16. decembra 2009 certifikát, ktorým potvrdzuje zhodu vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami uvedenými v STN EN 303-5: 2001.
Certifikát je platný pre typ výrobku:

Teplovodný kotol typ na tuhé palivo typ "ÚSPOR AUTOMAT 18; 25; 35".

Certifkikát o zhode

 

Certifikát o zhode s
KONŠTRUKČNOU DOKUMENTÁCIOU

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci výrobky, registračné číslo vydal dňa 18. septembra 2006 certifikát, ktorým potvrdzuje, že tlakové zariadenie spĺňa podrobnosti o technických požiadavkách z hľadiska bezpečnosti podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z.z..
Certifikát je platný pre typ výrobku:

Teplovodný kotol ÚSPOR "25-300".Výsledky skúšok teplovodného kotla typu
ÚSPOR AUTOMAT 50 kW

Výsledky merania teplovodného kotla "Úspor automat 50 kW" pri menovitom výkone palivo peletky

Palivo Peletky
Výhrevnosť paliva 16420 [kJ/kg;kg]
Množstvo paliva 69,5 [kg]
Priemerný tepelný výkon 48,2 [kW]
Priemerná teplota vykurovacej vody na výstupe 72,5 [°C]
Priemerná teplota vykurovacej vody na vstupe 53,5 [°C]
Priemerný prietok vykurovacej vody 2,2 [m3/h]
Doba trvania skúšky 360 [min]
Priemerná účinnosť vztiahnutá na výhrevnosť paliva 91,31 [%]
Priemerná koncentrácia O2 8,75 [%]
Priemerná koncentrácia CO2 12,2 [%]
Priemerná koncentrácia CO prepočítaná na 10% O2,t=0 °C,p=1013 mbar 323 [mg.m-3]
Priemerná koncentrácia NOx prepočítaná na 10% O2,t=0 °C, p=1013 mbar 152 [mg.m-3%]
Priemerná koncentrácia SOx prepočítaná na 10% O2,t=0 °C,p=1013 mbar 214 [mg.m-3%]
Priemerná koncentrácia OGC prepočítaná na 10% O2,t=0 °C,p=1013 mbar 36[mg.m-3]
Priemerná koncentrácia TZL prepočítaná na 10% O2,t=0 °C,p=1013 mbar 51,4 [mg.m-3]
Priemerná teplota spalín 50,8 [°C]
Priemerná teplota skúšobnej miestnosti 29,8 [°C]
Priemerný ťah komína 11,6 [Pa]


Kontakty

KOTLY LOKCA, s.r.o.,
Lokca 509, 029 51 Lokca
Infolinka: 0905 551 194

Záruka

Na výmenník, rotortový rošt, slimák, motoreduktor, ventilátor a riadiaca jednotka sa vzťahuje záruka 24 mesiacov

Servis

Na všetky naše kotle poskytujeme záručný a pozáručný servis.
Zoznam servisov a predajných miest